МОНТАЖ НА ТУРБОКОМПРЕСОР

Няколко важни инструкции по безопасен и правилен монтаж на турбокомпресор.

Следващите стъпки трябва да се следват стриктно. Винаги се консултирайте за специфичните инструкции за вашия двигател.

Стъпка 1

Проверете номера на турбината, за да се уверите, че това е правилната за вашия двигател. Монтажа на неправилната турбина ще доведе до повреда на турбината/двигателя и отмяна на гаранцията.
По време на монтажа е важно да предпазвате всяка част на турбината от попадане на прах, замърсявания и твърди частици. Всякакво чуждо тяло, попаднало в турбината по време на монтажа може да доведе до катастрофални повреди при скорост от 170 000 до 300 000 об./мин.

Стъпка 2

Уверете се, че са използвани правилните уплътнения. Например- центърът на всяко уплътнение трябва перфектно да съвпада с центъра на фланеца. При някои турбини се използва щуцер. При други се използва „банджо-болт“- в тези случаи използвайте нови уплътнения/шайби.
Важно: Не използвайте течни уплътнения или уплътнители, особено при масления вход/изход, защото могат да навлязат в турбината и да се намали или спре масления поток.

Стъпка 3

Препоръчително е да използвате нов въздушен, маслен и горивен филтри и чисто моторно масло в съответствие с производствените спецификации на двигателя. Когато поставяте нов маслен филтър, винаги слагайте ново моторно масло.
Преди монтажа на турбината се уверете, че всички въздушни маркучи на турбината са абсолютно чисти и нямат никакви повреди.
Въздушният филтър и неговата кутия трябва да бъдат абсолютно чисти и да нямат никакви замърсявания.

Стъпка 4

Почистете добре вентилационната система на картера и се уверете, че функционира правилно. Всякакви замърсявания и повреди, могат да увеличат картерното налягане и да предизвикат теч на масло от турбината към въздуховодите.
Отстранете/премахнете всички стари гарнитури от изпускателния колектор и от тръбите. Повърхностите на фланеца трябва да са чисти и да са без повреди.

Стъпка 5

Поставете турбината на мястото и, използвайки за целта коректните гарнитури или О-пръстени, и тогава свържете отново изпускателната тръба. Затегнете всички гайки и болтове.
Важно за стъпки 6-9: Обърнете специално внимание на маслоподаващата и масло оттичащата системи, които трябва да са абсолютно чисти и без повреди, за да се осигури непрекъснато маслоподаване. Уверете се, че гъвкавите маркучи нямат вътрешни повреди и че маслоподаващата линия не е близо до нагряващи се повърхности, което може да повреди(запуши) маслоподаващата тръба. При някои двигатели това е трудно за установяване и затова е препоръчително, тръбата за високо налягане на маслото към турбокомпресора да се подмени с нова преди монтажа на самия турбокомпресор.

Стъпка 6

Монтирайте масло оттичащата тръба. Налейте ново масло в отвора за налягане на маслото към турбокомпресора. Монтирайте тръбата за маслоподаване към турбокомпресора.

Стъпка 7

Инсталирайте входящите и изходящите въздуховодни маркучи към турбокомпресора. Уверете, се че връзките са херметически затворени и скобите са затегнати.

Стъпка 8

Завъртете двигателя за 10-15 сек. без да го стартирате. Ако е възможно деактивирайте запалването или използвайте тест режим. Това е от първостепенно значение, за да се напълни маслоподаващата система, масления филтър и турбината с масло преди стартирането.
Важно: Веднага след стартирането на двигателя, турбината може да тръгне на висока скорост и липсата на смазване в тези няколко секунди може да повреди чисто нов турбокомпресор.

Стъпка 9

След това стартирайте двигателя и го оставете да работи 3-4 минути на свободен ход, след което проверете за теч на масло, газове и въздух. Ако установите някакви течове, веднага трябва да разберете къде е проблема.
Спрете двигателя и отново проверете нивото на маслото. Нивото на маслото трябва да бъде между min/max на нивомера – това е важно, за да се уверите, че нивото на маслото не е над точката на max , където маслоотвеждащата тръба на турбокомпресора е свързана към двигателя, което може да доведе до теч на масло от турбината към всмукателните и изпускателните системи.