СЪВЕТИ

За по-дълъг живот на турбината

1.Редовна смяна на маслото,масления филтър и въздушния филтър.
2.Когато стартирате двигателя,не го извършвайте с натиснат педал на газта.
3.Когато сте карали интензивно и с висока скорост не трябва да гасите двигателя веднага;изчакайте 30-40 секунди на празен ход и тогава загасете двигателя.

Важни проверки преди монтаж на турбокомпресор

Преди да монтирате турбокомпресора

Задължително е да се направи задълбочен диагностичен преглед на системата на двигателя, за да се определи дали „грешката“ всъщност е турбокомпресора. Загуба/липса на мощност, шум от двигателя, прекалено много дим или потребление на масло могат да окажат влияне върху системата за впръскване на гориво, електрически проблеми , запушен въздушен филтър, повредена система за отвеждане на газовете или проблем при смазването. По възможност, проверете картерното налягане по спецификациите на производителя. Ако налягането е по-високо от нормалното за картера може да доведе до изтичане на масло в изпускателните и всмукателните системи.
Ако при диагностиката на двигателя не се открият никакви очевидни причини, уверете се че е направен пълен анализ. Ключова е проверката за попаднало чуждо тяло в турбокомпресора, загуба на смазване, замърсяване на маслото, превишаване на скоростта(оборотите) на турбото и прекомерно прегряване. Повредата на турбото често е показател за основния проблем и причината за повредата му.