НовиниРециклирани турбокомпресори

Няколко причини за повреди при турбокомпресорите

Превишаване на скоростта

Превишаването на скоростта е термин, използван, когато турбото работи много над нормалните си експлоатационни граници.

Видими ефекти от превишаване на скоростта:

Ефектът „портокалова кора“

orange peel compressor wheel

 

 

 

 

 

 

Счупване на перката

 счупване на компресорната перка  тотална повреда на компресорната перка  

 

 

 

 

 

 

Ефектът „портокалова кора“ (на обратната страна на компресорната перка) се получава чрез разширяване и свиване. Когато се првиши скоростта, размера на перката нараства. Това причинява пукнатини върху материала и след това води до счупване на перката.
Много често превишаването на скоростта се пренебрегва като причина за дефектиране на турбото. Надраскването на частите индикира замърсяване на маслото, въпреки че частиците причинили надраскването може да са се откъснали от лагерите, в резултат на превишаването на скоростта и това да причини дисбаланс. Този дисбаланс води до изтъркване на компресорната и турбинната перка, което от своя страна може да доведе до откъсване на вала и загуба на част от лопатките.

Замърсяване на маслото

Турбокомпресорите са изработени с толеранси до 4 микрона и се въртят със скорости до 360 000 об / мин. Ако маслото в турбокомпресора се замърси, това може да има сериозни последствия. Замърсяването на маслото често се пренебрегва като проблем, въпреки че чистото масло е основно изискване и необходимост за всички турбокомпресори. Замърсяването ще причини бързо износване на различни компоненти и в крайна сметка ще предизвика катастрофална повреда.

Надраскване на лагерните тела/лагерите; 

oil contamination

 

 

 

 

 

 

 

 

Износване/надраскване на оста на лагерното тяло

 

 

oil contamination

 

 

 

 

Алтернативно, ако нивата на маслото са твърде ниски или ако се използва грешно ниво на маслото, турбокомпресорът също ще се повреди. Ако първоначалната причина за неизправност не е идентифицирана, вероятно ще възникне същата неизправност на ремонтирания турбокомпресор. Катастрофално увреждане на лагерните системи може да се случи в рамките на секунди след началото на работата на турбокомпресора.

Какви са причините за замърсяването на маслото?

 • Ако масленият филтър е блокиран / повреден или е използван филтър с лошо качество.
 • Излишната влага може да доведе до преждевременно разграждане на маслото, повишена корозия и повишено износване
 • Високото съдържание карбонатни отлагания в двигателя може бързо да замърси ново масло
 • Случайно замърсяване на новото масло при обслужване
 • Несмененото масло, съдържащо детергентни отлагания, може да стане много абразивно за прецизните компоненти на турбото
 • Износване на двигателя, което може да вкара стружки в маслото, респективно да увреди турбото
 • Повредено/старо масло, причинено от прекомерни температури или удължени сервизни интервали
 • Вътрешни течове на двигателя

Липса на смазване

Ако липсва смазване в турбокомпресора, последствията могат да бъдат сериозни. Турбокомпресорът ще се повреди:

 • Ако нивата на маслото са ниски
 • Ако се използва грешен клас масло
 • Ако маслото се замърси

липса на смазване  липса на смазване          

 

 

 

 

 

липса на смазване

 

 

 

 

 

Повреди от попаднало чуждо тяло

Дори най-малкото чуждо тяло дойде в контакт с компресора или турбинните колела, това може да доведе до катастрофална повреда на турбокомпресора. Чуждо тяло е всеки предмет, който влиза в турбокомпресора през входа за въздух или входа на отработените газове. Когато чужд обект навлезе в турбокомпресора, работата му ще бъде засегната много бързо.
Признаци за повреда от чуждо тяло:

 • Шум от турбото по време на работа
 • Загуба на мощност
 • Нащърбване на компресорната или турбинната перка

чуждо тяло 

 

 

 

 

 

 

От какво се причинява появата на чужди тела:

 • Малки частици, влизащи през повредени маркучи
 • Ако въздушният филтър е повреден (или дефектен), с ниско качество или липсващ, предметите ще бъдат всмукани във всмукателния отвор
 • Отломки от предишни повреди на турбото
 • Счупени компоненти на двигателя, напр. Клапани или фрагменти от повредено бутало, върхове на инжекторите
 • Болтове, гайки, шайби, боклуци или други предмети, останали в смукателната тръба по време на сервиза