ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Знаете, ли че…за всеки рециклиран турбокомпресор D.G. Турбо сервиз издава сертификат за високоскоростен вибробаланс и гаранционна карта. Гаранцията за рециклираните от нас турбокомпресори е 6(шест месеца) от датата на закупуването и не важи при следните условия:
1. Повреда от удар.
2. Боклуци в маслото.
3. Прекъсване на маслото.
4. Липса на масло.
5. Прегряване и претоварване.
6.Изтичане на въздух от системата.
Горепосочените проблеми могат да доведат до сериозни щети върху турбината. Препоръката ни към вас е да се доверите на сервиз, в който да монтират турбината ви след ремонт, като преди това е задължително да се провери изправността на двигателя.Гаранцията ще бъде 12(дванадесет месеца), ако колата се обслужва от нашия сервиз.
Със сертификата за високоскоростен виброблаланс се сертифицира нивото на вибрация на турбокомпресора.