НовиниРециклирани турбокомпресори

Как да предпазим турбото от повреди

Предотвратяване на повреди при турбокомпресорите от замърсяване на маслото

 • Използването на нови масла и филтри спомага за намаляване на риска. При монтажа на турбото използвайте филтрите, препоръчани от производителя на двигателя.
 • Да се използва правилното масло за двигателя.
 • Подмяната или почистването на маслоподаващите тръби помага за предотвратяване на въглеродни отлагания или утайки, ограничаващи потока на маслото към лагерите на турбокомпресора.

Предпазване от счупване на турбокомпресора, причинено от липса на смазване

 • Проверявайте винаги налягането на маслото.
 • Преди да монтирате турбокомпресора, той трябва да е добре омаслен.
 • Избягвайте използването на силикон върху уплътненията, тъй като той  може да се отлепи и да запуши отворите за масло към турбокомпресора.
 • Почистете или подменете входните тръби за маслото, за да отстраните въглеродните отлагания или утайките, които биха могли да ограничат потока на маслото към лагерите на турбокомпресора.
 • Използвайте ново масло и нови маслени филтри (които са препоръчани от производителя на двигателя), когато монтирате турбокомпресор.

Предпазване на турбокомпресора от попадане на чуждо тяло в него

 • Уверете се, че въздушните маркучи са чисти от блокиране и други разхлабени предмети.
 • Проверете дали маркучите за въздух са непокътнати и в добро работно състояние.
 • Уверете се, че въздушният филтър е правилният за автомобила.
 • Уверете се, че няма отломки от предишна турбо повреда.
 • Използването на нови уплътнения помага да се предотврати възможността за разкъсване на уплътнението и да се осигури отлично уплътнение.