Сертификат за високоскоростен вибробаланс

За всеки рециклиран турбокомпресор в D.G. Турбо сервиз се издава гаранционна карта с валидност 6/шест/ месеца. Ако автомобила е обслужен в нашия сервиз гаранцията е 12/дванадесет/ месеца. Гаранцията важи само, ако са изпълнени всички условия по правилен монтаж на турбокомпресора и вторичната му повреда/след рециклирането/ не е причинена от:

  1. Повреда от удар/чуждо тяло.
  2. Боклуци в маслото.
  3. Прекъсване на маслото.
  4. Липса на масло/смазване/.
  5. Прегряване и претоварване.
  6. Изтичане на въздух от системата.

Горепосочените проблеми могат да доведат до сериозни щети върху турбината. Препоръката ни към вас е да се доверите на сервиз, в който да монтират турбината ви след ремонт, като преди това е задължително да се провери изправността на двигателя.
Със сертификата за високоскоростен виброблаланс се сертифицира нивото на вибрация на турбокомпресора.